Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku parc. č. 645/20, druh pozemku ostatní plocha a parc. č. 645/18, druh pozemku lesní pozemek oba v k. ú. Oblekovice

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2019-03-07

Telefon

541 637 573

E-mail

kubiznak@pmo.cz

Osoba

JUDr. Jan Kubizňák

Útvar

Útvar správy majetku

Katastrální území

Oblekovice, Znojmo, okres Znojmo

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

75080