Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. st. 137 o výměře 429 m2, druh pozemku (dle KN) zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 119, stavba občanského vybavení, na LV č. 1506 u KÚ pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Teplice, Katastrální území Unčín u Krupky, v obci Krupka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Platnost do

2019-02-22

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Unčín u Krupky, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

2170000