Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 336, vodní plocha, o výměře 590 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. Hamr na Jezeře. Jde o zamokřenou plochu na okraji obce Hamr.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany

Platnost do

2019-02-16

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

15260