Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 102/3 o výměře 143 m2, zastavěná plocha a nádvoří, obec Kdyně, k. ú. Kdyně, na LV č. 234, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice. Na pozemku se nachází stavba jiného vlastníka. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2018-12-24

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Kdyně, Kdyně, okres Domažlice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

177000