Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek st.p.č. 217, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 46 m2 v k.ú.Horní Krupka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2018-12-20

Telefon

956240106

E-mail

martin.kridlo@lesycr.cz

Osoba

Bc. Martin Křídlo

Útvar

Lesní správa Děčín

Katastrální území

Horní Krupka, Krupka, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

20700