Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek st.p.č. 346, druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 v k.ú. Perštejn

Atributy nabídky

Zakladatel

Mze

Platnost do

2018-12-09

Telefon

956233107

E-mail

jana.kotaskova@lesycr.cz

Osoba

Jana Kotásková

Útvar

Lesní správa Klášterec

Katastrální území

Perštejn, Perštejn, okres Chomutov

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

6500