Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Parcely p.č. st. 432, p.č. st. 433 v k.ú. Polesí u Rynoltic a parcela p.č. st. 174 v k.ú. Dolní Suchá u Chotyně, zastavěné stavbami ve vlastnictví Severočeské vodárenské společnosti, a.s.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2018-11-26

Telefon

956246106

E-mail

josef.demjan@lesycr.cz

Osoba

Josef Demjan, ref. pro KaR

Útvar

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Ještěd

Katastrální území

Dolní Suchá u Chotyně, Hrádek nad Nisou, okres Liberec

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

96000

Katastrální území

Polesí u Rynoltic, Rynoltice, okres Liberec