Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc.č. 351/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 25 m2; pozemek parc.č. 351/20, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 31 m2.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2018-11-20

Telefon

541637605

E-mail

havel@pmo.cz

Osoba

Mgr. Jaroslav Havel

Útvar

správy majetku

Katastrální území

Kníničky, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

67200