Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Výrobna krmných směsí Lysá nad Labem, která sestává ze stavby vlastní výrobny umístěné na pozemcích st. 2495 o výměře 160 m2, st. 2496 o výměře 144 m2 a manipulační plochy p.č. 2126/20 výměře 481 m2, vše v k.ú. Lysá n. Labem. Vlastní výrobna má 8 sil na základní suroviny o celkové kapacitě 300m3, 2 výrobní linky, hlavní výrobní linka je osazena 2 míchacími zařízeními typu HV 3000 a granulačním lisem. Druhá výrobní linka má míchací zařízení typu HV 300 a slouží pro výrobu premixů nebo maloobjemových partií. K výrobně je přístup z veřejné komunikace. Cena včetně pozemků (stanovena jako obvyklá) je 6 mil. Kč.

Atributy nabídky

Nabízející

Mezinárodní testování drůbeže, státní podnik

Adresa nabízejícího

Ústrašice 63, 39002 Ústrašice, CZ

IČ nabízejícího

43833560

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2018-11-09

Telefon

602474407

E-mail

vlastislav.machander@mtd-ustrasice.cz

Osoba

Vlastislav Machander

Útvar

Mezinárodní testování drůbeže, s.p.

Katastrální území

Lysá nad Labem, Lysá nad Labem, okres Nymburk

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne