Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p. č. 1251/5 v k.ú. Ejpovice o výměře 475 m2, vodní plocha. Tento pozemek bude oddělen z původního pozemku p. č. 1251 dle GP č. 810-264/2018.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2018-10-24

Telefon

724968140

E-mail

vokacova@pvl.cz

Osoba

Štěpánka Vokáčová

Útvar

Závod Berounka

Katastrální území

Ejpovice, Ejpovice, okres Rokycany

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

380000