Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1999/17 Prodej pozemku p.č. 1440/1 ostatní plocha o výměře 40 m2 k.ú. Travná u Javorníka

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2018-11-01

Telefon

724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

KŘ Šumperk

Katastrální území

Travná u Javorníka, Javorník, okres Jeseník

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

6000