Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 57/32 o výměře 706 m2, ostatní plocha, jiná plocha, obec Brno, k. ú. Štýřice, na LV č. 1032, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2018-10-06

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Štýřice, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

4165910