Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p. č. 368/1 o výměře 373 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 183, objekt občanské vybavenosti, pozemek p. č. 386/2 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če – garáž, pozemek p. č. 368/3 o výměře 18 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če - garáž, pozemek p. č. 368/4 o výměře 20 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če – garáž. Obec Dubí, k. ú. Dubí - Pozorka, na LV č. 344, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2018-10-05

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Dubí-Pozorka, Dubí, okres Teplice

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

3203990