Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek s budovou se nachází v souvislé řadové zástavbě na adrese Příční 14, 602 00 Brno. V případě budovy se jedná se o krajový, přízemní, podsklepený objekt, ke kterému je do prostoru dvora přistavěno pravé a levé dvorní křídlo. V oplocení zadní strany dvora jsou osazena kovová vrata, která umožňují vjezd do dvora přes pozemky jiných vlastníků p.č. 504 a 506, avšak pouze po udělení jejich souhlasu. Dům má napojení na rozvod elektrického proudu, vodovod, kanalizaci a rozvod zemního plynu. Hlavní uliční trakt má vstup z ulice Příční, jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží a zastřešení sedlovou střechou. Půdní prostor je přístupný z pravého dvorního křídla. Dvorní levé křídlo je přistavěno k dvornímu průčelí hlavního uličního traktu, jedná se o nepodsklepený přízemní objekt, zastřešený plochou střechou s mírným spádem. Vstup do budovy je situován v blízkosti schodiště do 1. NP uličního traktu. Budova není dispozičně propojena s hlavním traktem. Pravé dvorní křídlo, situované na hranici se soudním pozemkem p.č. 503, je přistavěno ke dvornímu průčelí hlavního uličního traktu. Stavba pravého dvorního křídla sestává z několika částí, které jsou vzájemně propojeny chodbami a schodišti, jež vyrovnávají výškové rozdíly podlaží jednotlivých částí.

Atributy nabídky

Nabízející

Povodí Moravy, s.p.

Adresa nabízejícího

Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ

IČ nabízejícího

70890013

Zakladatel

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

Platnost do

2018-09-03

Telefon

543 423 441

E-mail

stol@pmo.cz

Osoba

Ing. Bohuslav Štol

Útvar

Provoz Brno

Katastrální území

Zábrdovice, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Požadovaná cena

10794330