Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 2398 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 368 m2 v k.ú. Tetčiněves

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2018-08-04

Telefon

956236106

E-mail

filip.bohuminsky@lesycr.cz

Osoba

Ing. Filip Bohumínský

Útvar

Lesní správa Litoměřice

Katastrální území

Tetčiněves, Úštěk, okres Litoměřice

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

92460