Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

ČPP Transgas, s.p. oznamuje záměr prodat následující věci nemovité – pozemkové parcely v k.ú. Černovice, obec Brno: Pozemková parcela parc.č. st 2545/1 – ostatní plocha - zeleň o výměře 237 m2 Pozemková parcela parc.č. st 2544/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 68 m2 Pozemky jsou zapsány na LV č. 1499 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, pro k.ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město. Jedná se o pásy široké cca 5 m, hustě osázené topoly. Pozemky lze z tohoto důvodu využít jen jako zeleň.

Atributy nabídky

Nabízející

ČPP Transgas, s.p.

Adresa nabízejícího

Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ

IČ nabízejícího

00002674

Platnost do

2018-07-17

Telefon

730898072

E-mail

cajda@cpptransgas.cz

Osoba

Ing. Martin Čajda

Katastrální území

Černovice, Brno, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

42700