Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek p.č. 3309/29 druhu pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 503 m2, zapsaný na LV č. 109 pro k.ú. Dubnice pod Ralskem. Předmětný pozemek je s odkazem na svůj druh, velikost a umístěný nepotřebný pro hospodářskou činnost divize VLS ČR, s.p, Mimoň

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany ČR

Platnost do

2018-06-28

Telefon

220405161

E-mail

v.kopecky@vls.cz

Osoba

Ing. Kopecký

Útvar

Správní

Katastrální území

Dubnice pod Ralskem, Dubnice, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

9530