Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemky p.č. 904/1, ostatní plocha, o výměře 5 056 m2 a p.č. 935/6, ostatní plocha, o výměře 872 m2, oba pro k.ú. Břevniště pod Ralskem, obec Hamr na Jezeře. Pozemky tvoří polní komunikace a pozemky, které v minulosti náležely zemědělským správám VLS. Jsou částečně porostlé náletovými dřevinami.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany - nabízející - Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Platnost do

2018-06-24

Telefon

739532159

E-mail

ivana.sediva@vls.cz

Osoba

Ivana Šedivá

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Břevniště pod Ralskem, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

533520