Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky: p.č. 307/1 a p.č. 314/1, v k.ú. a obci Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemky p.č. 307/1, ostatní plocha o výměře 12 267 m2, a p.č. 314/1, ostatní plocha o výměře 164 m2 . Vše zapsané na LV č.3 pro k.ú. Hamr na Jezeře, obec Hamr. Pozemky se nachází na okraji pozemkové držby VLS u technologických ploch státního podniku DIAMO. Jsou porostlé náletovými dřevinami.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Platnost do

2018-06-21

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

128000.00