Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek p.č. 287/2, v k.ú. a obci Hamr na Jezeře, okr. Česká Lípa. Jedná se o pozemek p.č. 287/2, ostatní plocha o výměře 142 m2, zapsaný na LV č. 3 pro k.ú. a obec Hamr na Jezeře. Pozemek tvoří částečně zpevněná plocha před objektem bez č.p. na st.p.č. 70/3 a domem č.p. 18, kterým slouží jako přístup. Současně slouží jako přístup Severočeské vodárenské společnosti k jejímu technickému zařízení.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo obrany - Nabízející: Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6

Platnost do

2018-06-21

Telefon

954 009 150

E-mail

jiri.mrkvicka@vls.cz

Osoba

Jiří Mrkvička

Útvar

ŘSP

Katastrální území

Hamr na Jezeře, Hamr na Jezeře, okres Česká Lípa

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

14200.00