Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 000001858, v délce cca 218 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10283541, na pozemcích parc. č. 321/8,  321/31,  312/31,  312/23, k.ú. Dobronín, ve vlastnictví Obce Dobronín.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2018-06-08

Telefon

724453435

E-mail

lucie.klimszova@pvl.cz

Osoba

Lucie Klimszová

Katastrální území

Dobronín, Dobronín, okres Jihlava

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Požadovaná cena

1200