Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Jedná se o pozemek, který je zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 4 pro k.ú. Všeteč, obec Všemyslice. Pozemek p.č. 1002/1 navazující na zpevněný pozemek ve vlastnictví obce Všemyslice a zajišťuje obslužnost dalších nemovitostí. Na pozemku se nachází zpevněný povrch, který je součástí pozemku.

Atributy nabídky

Nabízející

Lesy České republiky, s.p.

Adresa nabízejícího

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ nabízejícího

42196451

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2018-05-03

Telefon

956199106

E-mail

miroslav.jacka@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jačka

Útvar

LS Vodňany

Katastrální území

Všeteč, Všemyslice, CZ0311, okres České Budějovice

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

39825