Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Nově vznikly pozemek 3207/5 byl oddělen geometrickým plánem č. 2663-46/2015 z původního pozemku parcely č. 3207/1 – ostatní plocha, dráha. Pozemek se nachází na okraji zástavby městské části Brno-Řečkovice v návaznosti na železniční trat´ Brno-Tišnov.

Atributy nabídky

Nabízející

Správa železniční dopravní cesty,státní organizace

Adresa nabízejícího

Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

IČ nabízejícího

70994234

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2018-04-25

Telefon

972235257

E-mail

bogdanovski@szdc.cz

Osoba

Alekso Bogdanovski

Útvar

O31

Katastrální území

Řečkovice, Brno, CZ0642, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

136000