Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Objekt č. ev. 40 je součástí lesního pozemku p. č. st. 999 o výměře 70 m2, vedené na KN, jako lesní pozemek na kterém je budova a objekt č. ev. 41 je součástí lesního pozemku p. č. st. 1000 o výměře 23 m2 vedené na KN, jako lesní pozemek na kterém je budova v obci Brno - Kníničky, k.ú. Kníničky to vše vedené na LV č. 10 u KÚ pro Jihomoravský kraj, Katastrálního pracoviště Brno - město. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 353,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Nabízející

Česká pošta, s.p.

Adresa nabízejícího

Politických vězňů 909/4, Nové Město, 11000, Praha 1

IČ nabízejícího

47114983

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2018-04-10

Telefon

954302157

E-mail

prochazkova.irena.2@cpost.cz

Osoba

Mgr. Irena Procházková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Kníničky, Brno, CZ0642, okres Brno-město

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Požadovaná cena

1100000