Od 1. 4. 2023 spravuje Portál veřejné správy Digitální a informační agentura. Své dotazy a podněty prosím směřujte na portalobcana@dia.gov.cz.

Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Vodohospodářská stavba - úprava koryta vodního toku v délce 15m', na pozemcích p.p.č. 122/1, p.p.č. 122/2, p.p.č . 122/3, spočívající v opevnění břehů a dna z melioračních tvárnic kladených na podsyp ze štěrkopísku. Stavba byla realizována v roce 1975.

Atributy nabídky

Nabízející

Lesy České republiky, s.p.

Adresa nabízejícího

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

IČ nabízejícího

42196451

Zakladatel

Minisrterstvo zemědělství

Platnost do

2018-03-19

Telefon

956955206

E-mail

zdenek.sasek@lesycr.cz

Osoba

Zdeněk Šašek

Útvar

Správa toků oblast povodí Berounky

Katastrální území

Vysoká Pec u Bohutína, Bohutín, CZ020B, okres Příbram

Pozemek

ne

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ano

Požadovaná cena

17601