Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. 449/5 o výměře 112 m2, dle GP č. 254-1238/2023, k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2024-05-03

Telefon

257099230

E-mail

katerina.trnkova@pvl.cz

Osoba

Ing. Kateřina Trnková

Útvar

PS1 ZDV

Katastrální území

Skála u Havlíčkova Brodu, Věž, okres Havlíčkův Brod

Parcelní číslo

449/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 449/5 o výměře 112 m2 oddělený z pozemku parc. č. 449, dle GP č. 254-1238/2023, k. ú. Skála u Havlíčkova Brodu

Požadovaná cena

25760