Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků v k.ú. Krč, obec Praha

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-05-04

Telefon

724453426

E-mail

Lucie.Balouskova@pvl.cz

Osoba

Lucie Baloušková

Katastrální území

Krč, Praha, okres Hlavní město Praha

Parcelní číslo

2114/1, 2114/39, 2114/47, 2114/61, 2114/64, 2114/68, 2114/69, 2114/74

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 2114/1, o výměře 2366 m2, druh pozemku – ostatní plocha, zeleň; pozemek parc. č. 2114/39, o výměře 1261 m2, druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace; pozemek parc. č. 2114/47, o výměře 516 m2, druh pozemku – ostatní plocha, ostatní komunikace; pozemek parc. č. 2114/61, o výměře 476 m2, druh pozemku – ostatní plocha, zeleň; pozemek parc. č. 2114/64, o výměře 8 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha; pozemek parc. č. 2114/68, o výměře 133 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha; pozemek parc. č. 2114/69, o výměře 981 m2, druh pozemku – ostatní plocha, zeleň; pozemek parc. č. 2114/74, o výměře 147 m2, druh pozemku – ostatní plocha, jiná plocha, vše zapsáno na LV č. 652 pro k.ú. Krč a obec Praha.

Požadovaná cena

27000000