Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č.1317/9 v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2024-05-03

Telefon

972 235 262

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

Odbor pozbývání majetku

Katastrální území

Holovousy v Podkrkonoší, Holovousy, okres Jičín

Parcelní číslo

1317/9

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek se nachází mimo zastavěnou část obce Holovou. Pozemek je rovinatý a v celém rozsahu je zatravněn. Na pozemku nejsou žádné trvalé porosty.s. pozemek parc. č. 1317/9, druhu - ostatní plocha, se způsobem využití – dráha, o výměře 133 m2, v k. ú. Holovousy v Podkrkonoší, je ve tvaru protáhlého nepravidelného úzkého proužku půdy.y, v místní části Dolní Mezihoří.

Požadovaná cena

19000