Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 2667/7 v k. ú. Žamberk (sp. zn. S 41/22)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2024-04-27

Telefon

956 165 108

E-mail

jan.stepan@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jan Štěpán

Útvar

Lesní správa Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území

Žamberk, Žamberk, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

2667/7

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek o celkové výměře 34 m2 je evidován s druhem pozemku ostatní plocha a způsobem využití manipulační plocha. Jedná se o "zbytkovou plochu" v lokalitě bývalých kasáren.

Požadovaná cena

16660