Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 130/21 Prodej pozemku p.č. 888/6 dle GP k.ú. Sklené u Malé Moravy

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2024-04-27

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Sklené u Malé Moravy, Malá Morava, okres Šumperk

Parcelní číslo

888/8

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek oddělený dle GP - ostatní plocha o výměře 199 m2

Požadovaná cena

228000