Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 856/2 v k. ú. Skuhrov nad Bělou (sp. zn. S 335/23)

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2024-04-26

Telefon

956 165 108

E-mail

jan.stepan@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jan Štěpán

Útvar

Lesní správa Rychnov nad Kněžnou

Katastrální území

Skuhrov nad Bělou, Skuhrov nad Bělou, okres Rychnov nad Kněžnou

Parcelní číslo

856/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek o celkové výměře 6.741 m2 je evidován s druhem pozemku lesní pozemek. Jedná se o samostatný remízek v místní lokalitě zvané "Ovčín", která se nachází cca 1,7 km jihovýchodně od centra obce Skuhrov nad Bělou.

Požadovaná cena

115490