Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemků ve funkčním celku - S 726/18

Atributy nabídky

Zakladatel

MZe

Platnost do

2024-04-25

Telefon

+420956179114

E-mail

milena.prochazkova@lesycr.cz

Osoba

Milena Procházková

Útvar

LS Lužná

Katastrální území

Družec, Družec, okres Kladno

Parcelní číslo

p.č.853/2 a st.p.č.269

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek slouží historicky jako nádvoří a manipulační plocha k nemovitosti s č.ev.20

Požadovaná cena

404300