Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - stavební parcela č. 361 v katastrálním území Předhradí u Skutče

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-04-25

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Předhradí u Skutče, Předhradí, okres Chrudim

Parcelní číslo

st. 361

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek st. p. č. 361 v katastrálním území Předhradí u Skutče, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 1846, vodní plocha.

Požadovaná cena

3590