Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek v k.ú. Horní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2024-03-14

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Lomná, Horní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

1899/12 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p.č. 1899/4 ostatní plocha dle GP označen jako p.č. 1899/12 o výměře 408 m2 vše v k.ú. Horní Lomná

Požadovaná cena

220000