Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - pozemková parcela č. 2048/6 v katastrálním území Ždánice u Kouřimi

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-03-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Ždánice u Kouřimi, Ždánice, okres Kolín

Parcelní číslo

2048/6

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. 2048/6 v katastrálním území Ždánice u Kouřimi, druh pozemku vodní plocha, vznikl geometrickým odměřením od původní pozemkové parcely č. 2048/3, vodní plocha. Nově vzniklá parcela je zastavěna částí objektu čp. 139. Přístup na pozemek je pouze přes pozemky jiného vlastníka.

Požadovaná cena

23060