Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek - stavební parcela č. 10456 v katastrálním území Pardubice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2024-03-10

Telefon

495088871

E-mail

lodrovam@pla.cz

Osoba

Martina Lodrová

Útvar

majetkový odbor

Katastrální území

Pardubice, Pardubice, okres Pardubice

Parcelní číslo

10456

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek stavební parcela č. 10456 v katastrálním území Pardubice se nachází na břehu vodního toku Chrudimka v ulici Labská. Pozemek je zastavěný stavbou jiného vlastníka - technickým zázemím pro provoz kavárny. Přístup na pozemek je ze zpevněné komunikace místního významu přes pozemky jiných vlastníků.

Požadovaná cena

109800