Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku p. č. 1050/11 v k. ú. Rynárec

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2024-03-08

E-mail

JenikovaA@spravazeleznic.cz

Osoba

A. Jeníková

Útvar

Odbor pozbývání majetku

Katastrální území

Rynárec, Rynárec, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

p. č. 1050/11

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p. č. 1050/11 v k. ú. Rynárec

Požadovaná cena

92000