Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemku Úpice

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2024-03-08

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Úpice, Úpice, okres Trutnov

Parcelní číslo

2166

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

• pozemek parc. č. 2166 o výměře 59 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha Předmětná nemovitá věc je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 2044, pro katastrální území Úpice a obec Úpice.

Požadovaná cena

24000