Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemků k.ú. Dolní Kalná

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2024-03-08

Telefon

956172112

E-mail

dana.perna@lesycr.cz

Osoba

Perná Dana

Útvar

LS Dvůr Králové

Katastrální území

Dolní Kalná, Dolní Kalná, okres Trutnov

Parcelní číslo

st.p.č. 338 a p.p.č. 1108/2

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

pozemek parc. č. 1108/2 o výměře 120 m2, s druhem pozemku ostatní plocha – jiná plocha • pozemek st. parc. č. 338 o výměře 8 m2, s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří. Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 406, pro katastrální území Dolní Kalná a obec Dolní Kalná.

Požadovaná cena

64000