Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 8/1 o výměře 128 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 60, rodinný dům, a pozemek parc. č. 2185 o výměře 140 m2, zahrada, k. ú. Ryžoviště, obec Ryžoviště, LV č. 166, KÚ pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Bruntál.. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-03-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Ryžoviště, Ryžoviště, okres Bruntál

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej bude probíhat formou e-aukce

Požadovaná cena

2500000