Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 3319 o výměře 348 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 1518, stavba občanského vybavení, k. ú. Pražské Předměstí, obec Hradec Králové, LV č. 20901, KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-03-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Jaroslav Černík

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Pražské Předměstí, Hradec Králové, okres Hradec Králové

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej bude probíhat formou e-aukce

Požadovaná cena

11760000