Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 529 o výměře 272 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 314 – stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. 445/3 o výměře 615 m2 – zahrada, k. ú. Čistá u Litomyšle, obec Čistá, LV č. 641, KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Svitavy. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-01-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Čistá u Litomyšle, Čistá, okres Svitavy

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

1850000