Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 136 o výměře 255 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je č.p. 121 – stavba občanské vybavenosti, obec Čistá, k. ú. Čistá u Mladé Boleslavi, LV č. 291, KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Mladá Boleslav. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-01-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Čistá u Mladé Boleslavi, Čistá, okres Mladá Boleslav

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

1600000