Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemek parc. č. st. 149 o výměře 208 m2- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je č.p. 121 – objekt k bydlení, obec Nové Hrady, k. ú. Nové Hrady u Skutče, LV č. 275, KÚ pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo vnitra

Platnost do

2024-01-08

Telefon

954302327

E-mail

reality.prodej@cpost.cz

Osoba

Markéta Hrušková

Útvar

Správa majetku

Katastrální území

Nové Hrady u Skutče, Nové Hrady, okres Ústí nad Orlicí

Pozemek

ano

Budova

ano

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej je podmíněn zachováním služebnosti formou pošty Partner

Požadovaná cena

3060000