Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek v k.ú. Dolní Lomná

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2024-01-06

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Dolní Lomná, Dolní Lomná, okres Frýdek-Místek

Parcelní číslo

2470/6 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p.č. 2470/3 dle Gp nově označen jako pozemek p.č. 2470/6 o výměře 56 m2 v k.ú. Dolní Lomná

Požadovaná cena

34500