Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

pozemek v k.ú. Kunín

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství ČR

Platnost do

2024-01-06

Telefon

956911111

E-mail

jan.mavrev@lesycr.cz

Osoba

Ján Mavrev

Útvar

Lesy České republiky, s.p., OŘ severní Morava

Katastrální území

Kunín, Kunín, okres Nový Jičín

Parcelní číslo

2129/2 dle GP

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

část pozemku p.č. 2129 dle GP nově označen jako 2129/2 o výměře 12 m2 v k.ú. Kunín

Požadovaná cena

7200