Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

prodej pozemků p. č. 1562/4 a p. č. 1562/5 v k. ú. Železnice

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo dopravy

Platnost do

2024-01-05

Telefon

972 235 262

E-mail

BuriankovaK@spravazeleznic.cz

Osoba

Buriánková Kateřina

Útvar

O31

Katastrální území

Železnice, Železnice, okres Jičín

Parcelní číslo

1562/4,1562/5

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek parc. č. 1562/4, druhu – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, o výměře 2 467 m2, je ve tvaru protáhlého členitého mnohoúhelníka. Pozemek je v převažujícím rozsahu rovinatý a zatravněný, pouze podél východní hranice se pozemek zvedá do několika metrového strmého svahu, na němž je trvalý porost náletového charakteru. Pozemek parc. č. 1562/5, druhu – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, o výměře 370 m2, je ve tvaru členitého lichoběžníka. Pozemek je v převažujícím rozsahu rovinatý a zatravněný, pouze podél východní hranice se pozemek zvedá do několika metrového strmého svahu, na němž je trvalý porost náletového charakteru. Na pozemku stojí několik dřevěných kůlen, které patří vlastníkovi sousedního domu.

Požadovaná cena

164000