Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

S 1075/11/125 Prodej pozemku dle GP p.č. 393/12 k.ú. Hoirní Morava

Atributy nabídky

Zakladatel

MZE

Platnost do

2023-12-31

Telefon

+420724524091

E-mail

jana.trojakova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Jana Trojáková

Útvar

OŘ severní Morava

Katastrální území

Horní Morava, Dolní Morava, okres Ústí nad Orlicí

Parcelní číslo

393/12

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej pozemku p.č. 393/12 odděleného dle GP - ostatní plocha, silnice o výměře 204 m2

Požadovaná cena

245000