Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Pozemky v k. ú. Broumov u Zadního Chodova - S 1033/22

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-28

Telefon

+420725257972

E-mail

jindriska.bartova@lesycr.cz

Osoba

Bártová Jindřiška

Útvar

Správa toků - oblast povodí Berounky

Katastrální území

Broumov u Zadního Chodova, Broumov, okres Tachov

Parcelní číslo

st. 265, 1366/31

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Pozemek p. č. st. 265 o výměře 739 m2 (zast. plocha), součástí je stavba vodního díla - hráz ohrazující umělou vodní nádrž U zámečku, a pozemek p. č. 1366/31 o výměře 1125 m2 (vodní plocha/rybník), vše v k. ú. Broumov u Zadního Chodova.

Požadovaná cena

300000