Záznam rejstříku NNM

Popis nabídky

Prodej pozemku v k.ú. Vintířov S 185/22/191

Atributy nabídky

Zakladatel

Ministerstvo zemědělství

Platnost do

2023-12-28

Telefon

956191106

E-mail

zdenka.hejdova@lesycr.cz

Osoba

Ing. Zdenka Hejdová

Útvar

Lesní správa Pelhřimov

Katastrální území

Vintířov, Obrataň, okres Pelhřimov

Parcelní číslo

1840

Pozemek

ano

Budova

ne

Jednotka

ne

Jiná nemovitost

ne

Popis položky

Prodej lesního pozemku p.č. 1840 o výměře 2276 m2

Požadovaná cena

31860